Overgangsritueel

EEN RITUEEL Als sinds de mens in groepen bij elkaar leeft, creëren we samen rituelen. Ze geven ons houvast tijdens grote veranderingen in het leven en helpen ons om betekenis te geven aan wat er in ons leven gebeurt. Een ritueel kan een heilzame werking hebben in een moeilijk periode. Tijdens een ritueel maak je ruimte voor het ervaren van emoties die anders niet gevoeld zouden worden. Je neemt de tijd om stil te zijn bij een verandering in je leven en wat dit voor je betekent. Je markeert op een bijzondere manier een belangrijk nieuwe fase in je leven. Tijdens het ritueel dat we voor jullie afstemmen neem je afscheid van de oude vorm van jullie relatie en maak je ruimte voor een nieuwe vorm. Elke verandering van een relatie is anders en ook wat dit persoonlijk voor jullie betekent.

VERSCHILLENDE RITUELEN Het type ritueel stemmen we af op jullie behoeften, hoe jullie deze verandering ervaren, wat jullie los willen laten en wat jullie zouden willen verwelkomen. Samen kijken we wat een passend ritueel is, en hoe dit ritueel jullie kan ondersteunen bij de verandering die jullie doormaken. Jullie kunnen kiezen voor een bestaand ritueel, of we kunnen samen een ritueel op maat maken.

Ritueel bij het beëindigen van jullie relatie Wanneer jullie besluiten uit elkaar te gaan als romantische partners en verder gaan in co-ouderschap zal er in een korte tijd een hoop veranderen. Jullie zijn nog steeds met elkaar verbonden, maar deze verbintenis krijgt een andere vorm. Hoe willen jullie dit deel van jullie relatie afsluiten en welke vorm krijgt deze nieuwe relatievorm in jullie leven? Een mooie manier om dit moment te markeren is om dit moment als een soort ceremonie vorm te geven. Jullie kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om iets voor elkaar te schrijven om elkaar te bedanken voor wat jullie voor elkaar betekent hebben en wat jullie intenties zijn voor deze nieuwe vorm. Dit kan gedeeld worden met jullie kinderen erbij, of andere mensen die belangrijk voor jullie zijn, maar dit kan ook een moment voor jullie beide zijn.  

Ritueel bij kwetsuur Jullie zijn een moeilijke periode in jullie relatie doorgekomen en hebben samen een kwetsuur meegemaakt. Bij het doormaken van dit proces hebben jullie besloten dat jullie samen verder willen. Door de moeilijke periode een plek te geven middels een overgangsritueel ontstaat er een veilige basis om de nieuwe fase van jullie relatie te verwelkomen. Hiervoor creëren we afhankelijk van jullie behoeften een ritueel in de vorm van een ceremonie waarin we uitspreken, loslaten, een plek en betekenis geven en eren.

ACHTERGROND VAN YAEL Na mijn studie psychologie heb ik de GZ-opleiding gevolgd en sindsdien ben ik werkzaam geweest in de geestelijke gezondheidzorg voor volwassenen in verschillende instellingen en daarnaast heb ik mijn eigen praktijk gehad. Tijdens mijn reis in Nepal, Birma en India heb ik mij verdiept in rituelen, yoga en meditatie. Momenteel volg ik een opleiding stervensbegeleiding.

MIJN DRIJFVEER Tijdens de veranderingen in mijn leven heb ik vaak het gevoel gehad dat er iets miste, iets dat ik kon doen om op een bijzondere manier stil te staan bij wat er in mijn leven gebeurde. Bijvoorbeeld bij het afscheid nemen van iemand die belangrijk voor me was. In andere culturen zijn er vaak prachtige rituelen of andere gebruiken, ik mis dit in onze seculiere samenleving. Ik vind het belangrijk om stil te staan om samen een bijzonder moment te creëren om een verandering te eren. Ik doe dit op basis van mijn intuïtie en ik kan hier mijn creativiteit in kwijt en dat maakt dat ik me graag bezighoud met het ontwerpen van rituelen voor mezelf en anderen.

Ava relatietherapie_Yael 2

In kwetsbaarheid wordt de deur geopend naar innovatie, creativiteit en verandering

– Brené Brown –

Voel je welkom om te overleggen
of voor een afspraak.