Privacy Statement

Ava Glazenburg Relatietherapie gevestigd aan Willem de Zwijgerlaan 88, 2051KJ Overveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.avaglazenburg.nl
Willem de Zwijgerlaan 88
2051 KJ Overveen
info@avaglazenburg.nl
+31657486548

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ava Glazenburg Relatietherapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens aan mij verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Ava Glazenburg Relatietherapie verwerkt mogelijk naar gelang de therapiesessie de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Seksuele leven
– Gezondheid

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Ava Glazenburg Relatietherapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het vormgeven van een passende (maatwerk) behandeling die rekening houdt met uw persoonlijke achtergrond

Geautomatiseerde besluitvorming

Ava Glazenburg Relatietherapie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ava Glazenburg Relatietherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de bewaartermijn van twee jaar na afronding van de behandeling voor alle persoonsgegevens die tijdens het traject verzameld zijn. Dit doe ik voor het geval dat klanten na afronding van het traject besluiten opnieuw bij mij in behandeling te komen.

Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Ava Glazenburg Relatietherapie zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en WGBO. De bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ava Glazenburg Relatietherapie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Ava Glazenburg Relatietherapie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ava Glazenburg Relatietherapie en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons email adres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ava Glazenburg Relatietherapie wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ava Glazenburg Relatietherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op via email.

Voel je welkom om te overleggen
of voor een afspraak.

Stuur een e-mail naar Ava