Werkwijze

WELKOM ZOALS JE BENT Wat ik op de eerste plaats belangrijk vind is dat jullie bij mij een ruimte en moment instappen waar er rust, veiligheid en echte aandacht is. Dat je voelt dat je welkom bent met alles wat je meeneemt.

HET TRAJECT Met stellen werk ik in trajecten die bestaan uit een aantal sessies. Het precieze aantal sessies stemmen we af op jullie vraag en behoeften. In het traject doorlopen we drie fases. Bij de intake tijdens de eerste sessie gaan we op reis door jullie relatie. De drie fases die hierop volgen zien er als volgt uit.

Fase 1 _het patroon
FASE 1 - HET PATROON

Eerst gaan we begrijpen wat er tussen jullie gebeurt. We gaan het patroon en ieders rol daarin in beeld brengen. Dit doen we door te werken met de emoties in het hier en nu.

Fase 2 _onder water
FASE 2 - ONDER WATER

Vervolgens gaan we de diepte in door te kijken welke gevoelens en behoeften ten grondslag liggen aan wat we in jullie patroon zien gebeuren. Van hieruit kunnen we nieuwe ervaringen creëren. Zo ontwerpen en verrijken jullie de relatie met elkaar.

Fase 3 _bestendigen
FASE 3 - BESTENDIGEN

In deze fase maken we de liefdevolle en veilige verbinding tussen jullie duurzaam.

Tot slot komen we bij de afsluiting waarbij we terugkijken naar het proces en naar jullie groei. Ook blikken we vooruit op hoe jullie na afronding van het traject in verbinding en afstemming kunnen blijven.

METHODE In de therapiesessie werk ik vanuit de EFT (Emotionally Focused Therapy) methode. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde methode die uit onderzoeken zeer effectief is gebleken. Binnen EFT werk je met emoties in het hier-en-nu. Van hieruit creëer je nieuwe ervaringen met elkaar. In deze methode kom je op een natuurlijke manier tot de kern waar je diepste identiteit en behoeften liggen. Doordat je tot deze laag gaat bestendig je jullie verbinding in de basis en dit is onomkeerbaar, zo leert de praktijk.

Naast dat ik deze effectieve methode inzet als kapstok binnen de sessies is mijn persoonlijke toevoeging dat ik intuïtief werk. Dit betekent dat waar er ruimte is ik verder kijk dan kennis en methode. Dit zet ik in om een vertaling te maken van onderliggende gevoelens en de betekenis hiervan.  

relatietherapie vreemdgaan seks ziekte autisme

Wat een merkwaardige tegenstelling.
Zodra ik mezelf accepteer zoals ik ben,
ben ik in staat om te veranderen.

– Carl Rogers –

Voel je welkom om te overleggen
of voor een afspraak.